Cornish

An govynadow re beu treylys gans niver a dus yn unnik neb a gews an yeth na avel aga hynsa, mes nyns yw oll an dreylyoryon dyskys yn fedhegel. Ny yll An Fondyans Beghyegeth Ektopek kemeres charj rag ankewerderow re hwarva martesen dres an argerdh treylya.

1. A wra hemma hwarvos arta?

Wosa kavos beghyegeth ektopek, dha argol a berthi ken beghyegeth ektopek yw ynkressys. An argol gwir yw kressys a-dro 10%. Dre vras, y’n poblans kemmyn an argol yw 1 dhe 2%. Posek yw dhe verkya bos dha jons a gavos beghyegeth sempel wosa beghyegeth ektopek yw marthys gwell. Y var dhyworth 50% dhe 80%.

2. Pyth yw ow chonsow a gavos beghyegeth sempel?

Dres oll, an chonsow a gavos beghyegeth sempel a var dhyworth 50% dhe 80%. Mar kwruss’ta kavos dyghtyans IVF dha jons yw tamm isella, yn sempel awos bos argol a veghyegeth ektopek ha kammdhegyans y’n bagas a berthyoryon ma yw brassa. An argol a veghyegeth ektopek wosa IVF yw kressys pedergweyth. Ha’n veghyegeth selys yn ta, del yw usys wosa an kynsa trymis, dha jons a dhegi termyn leun yw mar dha avel pubhuni erel. Ny wra dha argol a veghyegeth ektopek gul dha veghyegeth, gwelivesians po delivrans moy kompleth. Nyns yw res gweles obstetrydh pup-prys awos ty dhe gavos beghyegeth ektopek hogen.

3. P’eur hwrav vy hedhi gosa?

Gosans wosa beghyegeth ektopek yw usadow. Yth yw gwrys dre dhinewi laynin an brys. Ny dal pesya moy es prys amseryow. Mes possybyl yw dha wosans dhe besya tamm pella es del yw usys. Mars eus bern dhis rag neb reson, ytho omgusul an mater gans dha vedhek, mar pleg.

4. P’eur hallav vy assaya rag ken beghyegeth?

Nyns eus dustuni da dhe brofya dos ha bos beghyek re a-varr dhe’th worra yn argol brassa rag ken beghyegeth ektopek. Mar pies ta dyghtys gans Methotrexate, kusulyadow yw dhe wortos tri mis dhe’n lyha awos y hwodhor an maynydh kymytherapiwtek ma dhe shyndya an baban ow tevi y’n kammow pur a-varr a’y dhispletyans. Ytho kusulyadow yw usya furv fast a haslet ha ty ow kortos.

5. Medhogyon re leveris dhymm re gavsen salpingostomi, pyth yw hemma?
Salpingostomi yw dyghtyans mayth yw gwrys tregh byhan dres an bib falopiek ha’n veghyegeth ektopek kemerys a-ves. Rann vyth a’n bib yw kemerys, ha’n difyk gesys egor dhe yaghhe. An oberyans ma yw komendys mars yw an bib aral anreyth.

6. Pan wrug vy perthi oberyans oll an bib gledh a veu kemerys. A ny ve saw rann a’n bib kemerys, a via ow chonsow a veghyegeth a-wosa kressys?

An dustuni a brof bos an ‘kevradh kemeres baban tre’ an keth mars o rann po oll a’n bib kemerys.

7. Drefen ow beghyegeth ektopek dhe dardha, my re wrug kavos oberyans torrel yn le leuvvedhegneth toll-alhwedh. A wrussa henna treylya ow chons a vos beghyek arta?

Gans leuvvedhegneth ‘toll alhwedh’ laparoskopek yma prow a yndrogh byhanna war an dorr, ha godrig berra yn klavji, ynwedh termyn omwelheans uskissa ha dehwelyans dhe ober. Nyns eus dustuni bos unn oberyans po y gila gwell herwydh kevradh beghyegeth a-wosa.

8. P’eur hwra ow amseryow dehweles?

Mar kwruss’ta kavos amseryow usadow kyns ty dhe vos beghyek, ena ty a yll gwaytya kavos dha amseryow arta yn 4 dhe 6 seythen. Mar kwruss’ta kavos amseryow anrewlys kyns bos beghyek, ena hemm a yll varya. Mars esos ta ow towlenna ken beghyegeth ha ny wrug dha amseryow dehwelys y’n termyn ma, ena y tal dhis gweles dha vedhek.

9. Fatel yw mars ov vy negedhek resus?

Mars yw hemma dha gynsa beghyegeth, ena y tal dhis degemeres anti-D. Y tal bos hemma a-ji 3 dydh a dhyghtyans, avel skityans dre-geherek. Mar nyns os ta sur a-dro dhe’th vagas goos, y tal dhis govyn orth an vedhogyon usi orth dha dhyghtya. Dha vagas goos yw checkys pup-prys pan dhyghtir beghyegeth ektopek.

10. Eus neppyth a allav vy gul rag lettya ken beghyegeth ektopek?

Nyns eus travyth a yll’ta gul rag lettya ken beghyegeth ektopek. Nyns eus medhegieth godhvedhys a brow prevys, na byth moy nyns yw kemeres dha bibow. An gwella tra dhe wul yw dhe woheles bos beghyek dre usya haslettow. Ynwedh ty a yll lehe dha argol der usya kondom. Mar kwre’ta prederi bos klevesans genes, kestav dha vedhek distowgh rag y dhyghtya. Mar kwre’ta mos ha bos beghyek, poos yw dhe berthi kov dha vos orth argol tamm kressys kavos ken beghyegeth ektopek. Aswonnvos a-varr ha dyghtyans distowgh yw posek.

11. A allav vy kavos IUCD

Salow yw dhe usya jynn haslettya y’n brys (IUCD) mar kwruss’ta kavos beghyegeth ektopek. An dorgh gober keffrys ha’n Mirena yw salow. Nyns eus dustuni da dhe leverel i dhe wul beghyegethow ektopek. Mes mar kwra an dorgh fyllel ha ty a wra mos ha bos beghyek, ena dha jonsow a veghyegeth ektopek yw tamm kressys.

12. A allav vy usya an belennik vunys?

Salow yw dhe usya jynn haslettya y’n brys (IUCD) mar kwruss’ta kavos beghyegeth ektopek. An dorgh gober keffrys ha’n Mirena yw salow. Nyns eus dustuni da dhe leverel i dhe wul beghyegethow ektopek. Mes mar kwra an dorgh fyllel ha ty a wra mos ha bos beghyek, ena dha jonsow a veghyegeth ektopek yw tamm kressys.

13. A vydh ow nessa baban kanjon?

Ny wra perthi beghyegeth ektopek dha worra yn argol perthi beghyegeth kanjon an nessa tro. Mar feus ta dyghtys gans Methotrexate y tal dhis gortos rag, dhe’n lyha, 3 mis kyns mos ha bos beghyek. Mar ny wre’ta mos ha bos beghyek a-ji 3 mis wosa bos dyghtys gans Methotrexate y tal dhis govyn orth dha vedhek kampol dhe arbenniger rag pella provow. Ty a allsa omgusulya gans an arbenniger a-dro dhe’n provow kavadow ha’n dewisyow dyghtya ragos jy.

14. Pandr’rav vy mars yw an prov beghyegek posedhek?

Posek fest yw ragos govyn kusul vedhegel orth a-dro dhe 5 seythen. Ty a yll gul hemma dre vysytya dha vedhek. Ev a ylli dha gampolla dhe’n klavji teythyek rag arhwilans ughson a-varr. Barn vedhegel a veghyegek y’n brys a yll bos hebaska. Byttegyns mars yw an veghyegeth a dyller anaswonnys wosa hwithrans klinikel, ena y fydh hwithrans pella restrys.

15. A vydh res dhymm perthi trogh cesarek?

Nyns eus dustuni dhe skoodhya trogh cesarek pup-prys yn perthyoresow neb re gavas beghyegeth ektopek. Mar kwre’ta dewis kavos trogh cesarek, dha argol perthi beghyegek ektopek y’n termyn a-dheu a yll kressya tamm. Hemm yw awos bos argol a glevesans wosa-genesigeth yw tamm uhella ages gans beghyegek usadow.

These FAQs have been translated into Cornish by MAGA, the Cornish Language Partnership. MAGA was set up in 2005, following recognition of the Cornish language as a minority language under the Council of Europe’s Charter for Regional or Minority Languages. It exists to promote and develop the Cornish language and works with individuals, schools, businesses and public bodies. For further information about the Cornish language, visit the MAGA website at www.magakernow.org.uk.