Persian

پرشهای بیماران و نزدیکان بیمار در باره آبستنی‌های بیرون از زهدان (رحم )

1 _ آیا دوباره اینگونه آبستنی برای من پیش خواهد آمد؟

پاسخ، پیرامون یک یا دو در صد آبستنی بیرون از زهدان برای همه معمول است. اما برای کسانی که یک بار دوچار آبستنی بیرون از زهدان شده‌اند شانس این پیش‌آمد ده در صد افزده می‌شود. آبستن شدن طبیعی برای کسانی که آبستنی بیرون از زهدان داشته‌اند بسیار بهتر می‌شود. 50 تا 80 در صد خواهد بود.

2 – احتمال آبستن شدن معمولی چه اندازه می‌باشد؟

پاسخ، همان گونه‌که از پیش‌گفته شد شانس آبستنی معمولی 50 تا 80 درصد هست. اگرآبستنی با روش« باروری دستی» باشد خطرکمی کمتر است، زیرا که خطرآبستن شدن بیرون از زهدان و افتادن بچه در اینگونه مادران زیادتر است. همچنین خطر آبستن شدن بیرون از زهدان با شیوه « باروری دستی» چهار برابر می‌شود. اگر بچه تا سه ماه نیفتد آبستنی به شیوه طبیعی معمول پیش می‌رود.

اگر زنی آبستنی بیرون از زهدان داشته باشد در آبستنی بعدی دشواری های زایمان بیشتر نخواهد شد، زن آبستن نیازی ندارد که برای آزمایش های گوناگون پی‌درپی نزد پزشک برود.

3 – چه زمانی خون ریزی پایان می‌یابد

خون ریزی پس از آبستن شدن بیرون از زهدان طبیعی است. خون ریزی از لخته شدن پوسته زهدان است. این گونه خون ریزی پس از دوره ماهانه بایستی پایان یابد. شاید زمانش کمی درازتر شود و اگر نگران شدید بهتر است به پزشک گزارش بدهید.

4 – چه زمانی دوباره می‌توان آبستن شد.؟

هیچگونه آماری در دست نداریم که بگوید زود آبستن شدن خطرناک است، یا خطر آبستنی بیرون از زهدان پیش می‌آید. اگر شما با داروی «میتوترکست» درمان می‌شوید بهتر است سه ماه دست نگاه دارید. شاید این داور به پرورش بچه پیش از 3 ماه اول آبستنی آسیب برساند. بهتر است که از آبستن شدن در این دوران بخوبی جلو گیری شود.

5 – پزشکان به من گفتند که من « سالپنوکاستومی» داشتم . این چیست؟

با جراحی برای برداشتن آبستنی بیرون از زهدان یک شکاف کوچک روی لوله زهدان می‌زنند و شکاف بخودی خود خوب می‌شود. از لوله چیزی برداشته نمی‌شود. این جراحی زمانی بکار گرفته می‌شود که لوله دیگر زهدان غیر طبیعی باشد.

6 – زمانی که جراحی داشتم تمام لوله چپ مرا برداشته شد. اگر قسمتی از لوله برداشته شده بود. شانس آبستن شدن من بیشتر بود؟

با اینکه منطقی بنظر می‌رسد اما اگر بخشی از لوله زهدان را بردارند هیچ تفاوتی در تندرستی بچه نخواهد کرد.

7 – چون آبستنی بیرون از زهدان من پاره شده بود، بجای جراحی سوراخ کلیدی جراحی معمولی داشتم. آیا این در آبستن شدن من اثر خواهد گزاشت؟

جراحی سوراخ کلیدی زود تر بهبود می‌یابد اما بهررو برداشت هر دو یکی است.

8 – چه زمانی دوره ماهانه من بر می‌گردد؟

اگر دوران ماهانه شما پیش از آبستن شدن معمولی بوده است پس از 4 تا 6 هفته دوباره به حالت گزشته برمی‌گردد .

اگر دوباره دنبال آبستنی هستید و دوران ماهانه شما نرسیده است بهتر اینست که با پزشک گفتگو

کنید.

9 – اگر خون من « رسیس نگاتیو» باشد چه می‌شود؟

اگر این نخستین آبستنی شما باشد باید با« انتی د‌ی» درمان شوید. این درمان بصورت تزریق در درون ماهیچه شما سه روز پی‌در پی خواهد بود. اگرگروه خون خود را نمی دانید از پزشک به پرسید چون هر بیماری که برای آبستنی بیرون از زهدان می رود نخست باید گروه خون او را بررسی می‌کند.

10 – آیا می‌توانم کاری بکنم که دیگر بیرون از زهدان آبستن نشوم؟

شما هیچ کاری برای جلوگیری از این پیش‌آمد نمی‌توانید انجام دهید. هیچ گونه دارویی برای جلوگیری از این پیش‌آمد شناخته نشده است و با برداشتن لوله ها هم نمی‌شود از آن جلوگیری کرد. برای آبستن نشدن باید پوشش ( کاپوت ) بکار برد. اگرگمان می‌کنید که بیماری عفونی دارید بهتر است با پزشک گفتگو کنید تا هرچه زوتر درمان شود. اگر دوباره آبستن شدید شانس آبستنی بیرون از زهدان کمی بیشتر است. پی‌بردن به نوع بیماری و درمان هرچه زودترآن نخستین‌گام بهبود است.

11 – آیا من می‌توانم برای جلوگیری از آبستن شدن آی یو سی دی داشته باشم؟

اگر شما در گزشته آبستنی خارج از زهدان داشتید، بکار بردن حلقه مسی و یا« میرنا» هیچ دشواری برای شما به وجود نمی‌آورد. هیچ‌گونه نوشته و نشانه هم در دست نیست که بدانیم این شیوه جلوگیری از آبستن شدن بیرون از زهدان پیشگیری می‌کند یا نمی‌کند.

اگر حلفه مسی جلو آبستن شدن شما را نگیرد شانس آبستنی بیرون از زهدان کمی افزوده‌ خواهد شد.

12 – آیا می‌توانم قرص کوچک (مینی) برای جلوگیری از آبستن شدن بکار ببرم؟

آری پس از آبستن شدن بیرون از زهدان این روش را می‌شود بکار برد اگر بدرستی بکار گرفته شود بخوبی ازآبستن شدن جلوگیری خواهد کرد. اگر فراموش‌کاری درخوردن قرص دارید این شیوه‌ی خوبی برای جلوگیری از آبستن شدن نخواهد بود. البته بکار بردن قرص کوچک شانس آبستن شدن بیرون از زهدان را نمی‌افزاید.

13 – آیا نوزاد بعدی من غیر طبیعی خواهد بود؟

یکبار آبستن شدن بیرون از زهدان باعث آبستن شدن دو باره غیر طبیعی نخواهد بود. اگر با داروی

« میتوترکست» درمان می‌کنید بایستی دست‌کم سه ماه از آبستن شدن دوباره جلوگیری کنید. چنانچه پس از درمان با این دارو، زدتر از سه ما آبستن شدید بی‌درنگ با پزشک ویژه این کار گفتگو کنید تا آزمایش های لازم انجام گیرد. پزشک ویژه راه های گوناگون را با شما در میان می‌گزارد و بهترین را برای شما برمی‌گزیند.

14 – زمانی که آزمایش نشان داد که من آبستن هستم چکار باید بکنم؟

پس از 5 هفته شما باید با پزشک گفتگو کنید شاید پزشک لازم بداند که برای آزمایش اولتراسوند شما را به بیمارستان بفرستد. اگر بچه در زهدان باشد جای نگرانی نیست. اگر آبستنی بیرون از زهدان باشد آزمایش های دیگر بکار خواهد گرفت و درمان آغاز خواهد شد.

15 – آیا بچه مرا با سزارین از پهلو بیرون می‌آورند؟

تا کنون رابطه نزدیک آبستنی بیرون از زهدان با سزارین شناخته تشده است. اگر بخواهید بچه را از پهلو با سزارین بیرون بیاورید شانس آبستن شدن بیرون از زهدان کمی بیشتر است، چون امکان چرک کردن (عفونت) پس از زایمان با سزارین کمی بیشتر از زایمان های طبیعی خواهد بود.