Dutch

Veelgestelde vragen door patiënten en partners die een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad hebben.

De vragen zijn vertaald door verschillende mensen die de taal als hun moedertaal spreken, maar niet alle vertalers zijn medisch onderricht. The ectopic Pregnancy Foundation is niet verantwoordelijk voor inadequate vertalingen.

1. Zal het opnieuw gebeuren?
Eens u een buitenbaarmoederlijke zwangerschap hebt gehad, hebt u een verhoogd risico op nog een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Het risico is verhoogd met ongeveer 10%. In de algemene populatie is het gemiddeld risico ongeveer 1-2%. Het is belangrijk om te weten dat uw kans op een normale zwangerschap na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap veel groter is en varieert tussen 50-80%.

2.Wat zijn mijn kansen op het hebben van een normale zwangerschap?
In het algemeen is uw kans op het hebben van een normale zwangerschap ongeveer 50-80%. Als u een IVF -behandeling hebt gehad is uw kans lager omdat in deze patiëntenpopulatie het risico op een miskraam of op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap groter is. Het risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap na IVF -behandeling is vier keer hoger. Na het eerste trimester van de zwangerschap is uw kans op een normale voldragen zwangerschap even groot als bij iemand anders zonder een buitenbaarmoederlijke zwangerschap in het verleden. Het verhoogd risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap veroorzaakt niet meer complicaties tijdens uw zwangerschap, arbeid of bevalling.

3.Wanneer zal het bloedverlies stoppen?
Het is normaal dat u bloedverlies heeft na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Het wordt veroorzaakt door het afstoten van het baarmoederslijmvlies. Dit duurt meestal niet langer dan de duur van uw maandstonden, toch is het mogelijk dat het bloedverlies iets langer aanhoudt dan gewoonlijk. Indien u ongerust bent, contacteer dan uw arts.

4. Wanneer kan ik opnieuw proberen om zwanger te worden?
Er is geen goede evidentie om te veronderstellen dat u een groter risico hebt op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap als u te snel weer zwanger wordt. Als u bent behandeld met Methotrexaat is het aangeraden om tenminste drie maanden te wachten vooraleer opnieuw te proberen. De reden hiervoor is dat dit `chemotherapeuticum` de groeiende foetus heel vroeg in de ontwikkeling aantast. Daarom is het ook sterk aangeraden om gedurende deze periode adequate contraceptie te gebruiken.

5. De dokters vertelden me dat ik een `salpingostomie` had, wat betekent dat?
De operatie `salpingostomie` betekent dat er een kleine incisie werd gemaakt ter hoogte van de eileider en dat zo de buitenbaarmoederlijke zwangerschap werd verwijderd. De incisie wordt opengelaten om te genezen. Deze operatie betekent dus dat geen van beide eileiders verwijderd worden. Een salpingostomie wordt aangeraden als de andere eileider abnormaal is.

6. Tijdens mijn operatie werd de volledige linkereileider verwijderd. Als enkel een deel van de eileider werd verwijderd, zouden mijn kansen op een evolutieve zwangerschap dan verhogen?
Hoewel dit logisch zou lijken, suggereert men dat er geen verschil is in ‘take home baby’ bij het gedeeltelijk of volledig verwijderen van de eileider.

7. Ik had een abdominale ingreep in plaats van een laparoscopische (kijk-) operatie toen mijn buitenbaarmoederlijke zwangerschap geruptureerd was. Zal dit mijn kansen op een nieuwe zwangerschap beïnvloeden?
Een laparoscopische (kijk-) operatie heeft als voordeel dat er een kleinere incisie in de buik wordt gemaakt. Er is een kortere ziekenhuisopname, een sneller herstel en snellere werkhervatting. Er is geen evidentie dat er één van de operaties superieur is ten aanzien van zwangerschapskansen.

8. Wanneer krijg ik opnieuw mijn maandstonden?
Als je een regelmatige menstruele cyclus had voor uw ectopische zwangerschap dan kan je uw maandstonden verwachten tussen de 4-6 weken. Indien u voor uw buitenbaarmoederlijke zwangerschap een onregelmatige menstruele cyclus had, dan kan dit variëren. Als u plant om opnieuw zwanger te worden en uw maandstonden zijn uitgebleven binnen die tijd, dan neemt u beter contact op met uw arts.

9. Wat als ik Rhesus negatief ben?
Je hebt een inspuiting antiD nodig. Deze intramusculaire inspuiting zou moeten gegeven worden binnen de drie dagen na de behandeling. Als u niet zeker bent van uw bloedgroep, vraag het dan aan uw arts. Uw bloedgroep wordt normaal routinematig gecontroleerd bij het vermoeden van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

10. Kan ik iets doen om een volgende buitenbaarmoederlijke zwangerschap te vermijden?
U kan niets doen om een volgende buitenbaarmoederlijke zwangerschap te vermijden. Geen enkele medicatie noch het verwijderen van beide eileiders heeft enig voordeel. Het beste wat je kan doen is het verhinderen om opnieuw zwanger te worden door het gebruik van adequate contraceptie. U kunt ook uw risico verminderen door het gebruik van het condoom. Als u denkt een vaginale infectie te hebben, contacteer dan onmiddellijk uw arts zodat deze behandeld kan worden. Als u zwanger wordt, is het belangrijk om te onthouden dat u een grotere kans heeft op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Vroege diagnose en adequate behandeling is heel belangrijk.

11. Kan ik een intra-uterien contraceptief device hebben?
Het is veilig om een intra-uterien contraceptief device te gebruiken na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Zowel het gebruik van het koperspiraaltje als het Mirenaspiraaltje is veilig. Er is geen goede evidentie om te zeggen dat ze buitenbaarmoederlijke zwangerschappen veroorzaken. Als u ondanks het gebruik van het spiraaltje toch zwanger wordt, dan is uw kans lichtjes verhoogd op het hebben van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

12. Kan ik de minipil gebruiken?
U kan de minipil gebruiken na een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Als u de minipil correct inneemt, kan het efficiënt zijn in het verhinderen van een volgende zwangerschap. Als u wel eens een pil durft te vergeten, is de minipil wellicht niet de beste keuze van contraceptie voor u. Het gebruik van de minipil verhoogt niet uw kans op een volgende ectopische zwangerschap.

13. Zal mijn volgende baby abnormaal zijn?
Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap verhoogt niet uw risico op het hebben van een abnormale volgende zwangerschap. Als u behandeld werd met Methothrexaat moet u minstens drie maanden wachten om opnieuw zwanger te worden. Als u toch zwanger zou worden, moet u verwezen worden naar een specialist voor verdere onderzoek. U kan dan de verschillende onderzoeken en mogelijke opties voor het verdere beleid bespreken.

14. Wat moet ik doen als mijn zwangerschapstest positief is?
Het is heel belangrijk dat u medisch advies hebt rond vijf weken zwangerschap met een vroege echografie. De diagnose van een intra-uteriene zwangerschap kan dan geruststellend zijn. Indien er na klinische onderzoek onduidelijkheid bestaat over de lokalisatie van de zwangerschap zal een verdere follow-up geregeld worden.

15. Zal ik een keizersnede nodig hebben?
Er bestaat geen evidentie voor het routinematig uitvoeren van een keizersnede bij patiënten die een buitenbaarmoederlijke zwangerschap gehad hebben. Als u kiest voor een keizersnede kan uw risico op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap zelfs lichtjes verhogen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat u een lichtjes verhoogde kans hebt op een postnatale infectie in vergelijking met iemand die vaginaal bevalt.