Swedish

1. Kommer det att hända igen?

Efter ett utomkvedshavandeskap (ektopisk graviditet) ökar risken för ett ytterliggare utomkvedshavandeskap med 10%. Risken för ett utomkvedshavandeskap är 1-2% av alla graviditeter. Det är dock viktigt att vara medveten om att chansen till en normal graviditet efter ett utomkvedshavandeskap är mycket bättre; mellan 50-80%.

2. Är det möjlig att få en normal graviditet?

Överlag är chansen till en normal graviditet 50-80%. Efter provrörsbefruktning minskar den chansen något. Risken för ett utomkvedshavandeskap är fyra gånger så stor efter provrörsbefruktning. När graviditeten är väl etablerad, vanligtvis efter de tre första månaderna, är chancen till en normal graviditet lika hög som alla andras. Din risk for utomkvedshavandeskap gör varken did graviditet eller förlossning mer komplicerad. Du behöver inte rutinmässigt följas upp av en gynekolog efter att utomkvedshavandeskap.

3. Hur länge kommer jag att blöda?

Det är normalt att blöda från underlivet efter ett utomkvedshavandeskap. Det kommer sig av att slemhinnelagret som byggts upp på på livmoderns insida, endometrietslemhinnan, stöts bort. Blödningen varar oftast inte längre än en normal menstruation men ibland kan blödningen hålla på lite längre. Om du är orolig så kontakta din läkare.

4. När kan jag börja försöka bli gravid igen?

Det finns inga klara bevis som pekar på att risken för ytterligare ett utomkvedshavandeskap ökar om man blir gravid för snabbt igen. Om du har blivit behandlad med methotrexate bör du dock vänta minst tre månader med att försöka bli gravid igen eftersom det kan skada ett växande foster. Preventivmedel bör därför användas i minst tre månader.

5. Läkarna sade att jag har genomgått en salpingostomi, vad inebär det?

I en salpingostomi, görs en liten öppning i äggledaren och gradiditetsvävnaded tas bort utan att äggledaren opereras bort. Salpingostomi rekommenderas i de fall då den andra äggledaren är skadad.

6. Hela min vänstra äggledare opererades bort. Hade min chans att bli gravid igen ökat om bara delar av äggledaren tagits bort?

Forskningsresultaten visar att chancen att bli gravid igen är den samma om hela eller bara delar av äggledaren opererats bort.

7. Eftersom min äggledare sprack hade jag öppen magkirurgi i stället för en titthålsoperation, kan det påverka mina chancer att bli gravid igen?

Fördelen med titthålskirurgi är att ett mycket mindre snitt görs i buken, en kortare sjukhusvistelse samt kortare sjukskrivning. Chancen att bli gravid igen påverkas inte av operationsmetod.

8. När börjar jag menstruera som vanligt igen?

Om du hade en normal menstruationscykel innan du blev gravid kommer din första mens efter ett otomkvedshavandeskap inom 4 till 6 veckor. Detta kan dock variera om du hade en oregelbunden cykel. Om du planerar att bli gravid igen och du inte har fått din mens bör du tala med din läkare.

9. Vad händer om jag är rhesus negativ?

Om det är din första graviditet måste du få en intramuskulär injektion av anti-D senast 3 dagar efter behandling. Om du inte vet vilken blodgrupp du tillhör, fråga din läkare. Äöåäö

10. Finns det något jag kan göra för att förhindra ett till utomkvedshavandeskap?

Det finns ingenting du kan göra för att förhindra ett till utomkvedshavandeskap. Varken läkemedel eller en opperation som tar bort äggledarna har visats hjälpa. Det bästa du kan göra är att undvika att bli gravid genom att använda preventivmedel. Du kan också minska din risk genom att andvända kondom. Om du mistänker att du har en undelivsinfektion, kontakta din läkare omedelbart för att få den behandlad. Om du skulle bli gravid så är det viktigt att komma ihåg att du har en ökad risk för ett till utomkvedshavandeskap och att tidig diagnos och behandling är viktigt.

11. Kan jag använda spiral?

Det är säkert att använda både koppar- och hormonspiral efter ett utomkvedshavandeskap. Det finns inga klara bevis som pekar på att de kan orsaka utomkvedshavandeskap. Men om spiralen inte fungerar och du blir gravid så har du en något ökad chans till ett utomkvedshavandeskap.

12. Kommer min nästa bebis att bli normal?

Ett utomkvedshavandeskap ökar inte risken för att nästa graviditet blir onormal. Om du har behandlats med methotrexate ska du vänta 3 månader innan du blir gravid igen. Om du blir gravid inom 3 månader så måste din läkare remittera dig till en specialist for fler undersökningar och diskution runt möjliga behandlingsformer.

13. Vad ska jag göra om graviditetstestet är positivt?

Det är viktigt att du går till läkaren när du är runt 5 veckor gravid. Du kommer mest troligt att få remiss till en tidig ultraljuds undersökning. Det kan kännas skönt att veta om graviditeten är intrauterin (i livmodern). Om man inte kan se var graviditeten är så organiseras uppföljning.

14. Kommer jag att behöva kejsarsnitt?

Det finns inga klara bevis som visar att det är fördelaktigt med kejsarsnitt i kvinnor som tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap. Risken till ett framtida utomkvedshavandeskap kan öka något efter ett kejsarsnitt. Anledningen är att risken till att få en infektion efter barnet är fött är större.